TOWER 55/K med Två tappar och med inbyggd luftkompressor \"Premium Serie\\\"

© BEERSYSTEMS SWEDEN AB 2019